Zrównoważony Rozwój

PCC Packaging

Filozofią firmy PCC Packaging jest „zrównoważone funkcjonowanie i rozwój”, który zakłada zwiększenie skali wielkości biznesu firmy, przy jednoczesnym obniżeniu wpływu na środowisko i zwiększeniu pozytywnego oddziaływania na otoczenie w którym firma prowadzi swoją działalność, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Takim przykładem jest np. polityka pozyskiwania zasobów z odpowiedzialnego źródła, przestrzeganie standardów etycznych i promowanie szeroko pojętych praw człowieka. Harmonia ze środowiskiem naturalnym i stosowanie reżimu technologicznego wyrażającego się w trosce o jakość życia ludzi, dbanie o środowisko naturalne w szeroko pojętym kontekście.

W procesie produkcji opakowań używamy recyklatów i surowców biodegradowalnych naturalnego pochodzenia, starając się przy tym ograniczać korzystania z surowców ropopochodnych. Surowce są przetwarzane na maszynach napędzanych odnawialnymi źródłami energii bez stosowania jakichkolwiek mediów hydraulicznych, gdyż podzespoły i części ruchome używanych przez nas maszyn napędzane są silnikami elektrycznymi.

Brak bezpośrednio jakiejkolwiek emisji substancji szkodliwych do środowiska, używanie opakowań zbiorczych i palet podlegających w 100 procentach recyklingowi, innowacyjność produkcji, wydajność i efektywność z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pomaga nam w rozwoju naszego biznesu i oczekujemy tego zarazem od będących w łańcuchu dostaw naszych kontrahentów.

W obszarze logistyki stosujemy nowoczesne metody i narzędzia zarządzania, pozwalające nam nie tylko optymalizować koszty ale również zmniejszać emisję spalin do otoczenia. W procesie produkcji nie używamy wody, nie wytwarzamy ścieków a odpady są segregowane i utylizowane.

Nasi pracownicy w pełni rozumieją znaczenie i rolę jaką pełnią w celu ochrony środowisko i jego zasobów naturalnych z myślą o naszej planecie oraz przyszłych pokoleniach Prewencja, przetwarzanie oraz maksymalne ograniczanie odpadów, stanowią zarazem wartość dodaną naszego biznesu.

Naszym celem nadrzędnym jest funkcjonowanie i rozwój firmy bez negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko. Koncentrujemy się i będziemy jeszcze mocniej koncentrować się na tych obszarach, w których możemy wpisać się w strategię Zrównoważonego Rozwoju ONZ.